Informacije

Prebrojite noge i noge

Prebrojite noge i noge

U autobusu kojeg vozi jedan vozač nalazi se 7 djece sa 7 naprtnjača. Svaki ruksak ima 7 mačaka, a svaka mačka ima 7 mačića.

Koliko nogu i nogu ima u autobusu?

Otopina

U rješenju nema trika. Ovo je jednostavan matematički problem, ali zbog toga će pasti više:

"7 djece x 7 ruksaka x 7 mačaka x 4 noge svake mačke = 1372 noge mačke

"7 djece x 7 ruksaka x 7 mačaka x 7 mačića x 4 noge = 9604 noge mačića

"7 djece x 2 noge = 14 dječjih nogu

"1 vozač x 2 noge = 2 noge vozača

Ukupno: 1372 + 9604 = 10976 nogu i 14 + 2 = 16 nogu

Video: KRIST NA MUKAMA & ĐURO (Rujan 2020).