Ukratko

Vojnici u formaciji

Vojnici u formaciji

U paradi Dana neovisnosti, vojska od 10 000 vojnika održava formaciju od 100 redova sa po 100 vojnika svaki i 100 stupaca.

Dva prijatelja koja gledaju paradu razgovaraju o sljedećem:

- Gle, tu je moj dečko Juan. Smiješno je, ali ako uzmemo najviše vojnika u svakoj koloni, on bi bio najniži od svih.

-Dobro !, kaže njena prijateljica. S mojim dečkom Pedrom događa se nešto slično. Ako uzmemo najnižu vrijednost svakog reda, on bi bio najviši od tih 100.

Ako znamo da nijedna dva vojnika nisu iste visine, Tko je viši, Juan ili Pedro?

Otopina

Pretpostavimo da je Juan u koloni j i stoga je najviša u koloni j.

Pedro će biti na redu ja i najniža je u tom redu.

Ako su obojica u istom stupcu, Juan je viši od Pedra (jer je Juan najviši u svojoj koloni) i ako su oba u istom redu, Juan je također viši od Pedra (jer je Pedro najniži vašeg reda)

Smatrajte da nisu u istom retku ili stupcu. Neka je Luis čovjek u redu jakolona j.
Juan je viši od Luisa što je u koloni j a Pedro je kraći od Luisa jer je u redu ja.

Prelaznim svojstvom Juan je viši od Pedra.

Video: "Avazova" patrola Pijani strani vojnik divljao za volanom (Rujan 2020).